Šifonas 3,5 plotis 90 cm.
̶4̶.̶0̶5̶€̶ 3.90€/m
Šifonas 3.5 plotis 114 cm
̶6̶.̶6̶6̶€̶ 6.60€/m
Šifonas 4.5 plotis 90 cm
̶4̶.̶6̶3̶€̶ 4.60€/m
Juodas Šifonas 3.5 plotis 112 cm
̶9̶.̶2̶7̶€̶ 9.20€/m
Juodas Šifonas 3.5 plotis 90 cm
̶7̶.̶2̶4̶€̶ 7.10€/m
Juodas Ponge 5 plotis 90 cm
̶7̶.̶2̶4̶€̶ 7.10€/m
Ponge 5 plotis 90 cm
̶4̶.̶0̶5̶€̶ 3.90€/m
Ponge 5 plotis 140 cm
8.20€/m
Ponge 6 plotis 90 cm
4.95€/m
Ponge 8 plotis 90 cm
7.70€/m
Crepe de Chine 10 plotis 90 cm
11€/m
Ponge 10 plotis 140 cm
̶1̶3̶.̶0̶3̶€̶ 12.90€/m
Crepe de Chine 12 plotis 90 cm
11.50€/m
Crepe de Chine 12 plotis 114 cm
̶1̶1̶.̶3̶0̶€̶ 11.00€/m
Crepe de Chine 12 plotis 140 cm
16 €/m
Crepe de Chine 14 plotis 140 cm
20€/m
Crepe Satin 10 plotis 90 cm
̶9̶.̶5̶6̶€̶ 9.50€/m
Crepe Satin 12.5 plotis 95 cm
12€/m
Crepe Satin 12.5 plotis 114 cm
13.20 €
Šilkas Twill 12 mm 94 cm
10.20€/m
Šilkas Twill 12 mm 115 cm
11.00€/m